Σπέσιαλ ζυμαρικά

Cellentani
pasta-37

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 248

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 6,6 mm
Αριθμός Γραμμών: 10

7-9 min

Spirali Tricolore
pasta-43

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 248

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 6,6 mm
Αριθμός Γραμμών: 10

7-9 min

Gemelli
pasta-38

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 248

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 6,6 mm
Αριθμός Γραμμών: 10

7-9 min

Torchietti
Torchietti

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 258

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

7-9 min

Farfalle
pasta-40

10-12 min

Κωδικός Προϊόντος: 275

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

10-12 min

Alfabeto Numeri
Alfabeto Numeri

8-10 min

Κωδικός Προϊόντος: 277

Πάχος Γραμμών: 2,4 mm
Μήκος: 8 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

8-10 min

Ondine
pasta-42

6-8 min

Κωδικός Προϊόντος: 287

Πάχος Γραμμών: 1,2 mm
Μήκος: 16 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

6-8 min

What are you looking for?