ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

biomass-FVrJP-eurimac
Το Συγκρότημα Λέβητα Καύσης Ορυζοφλοιού
windmill-eurimac
Ο Μύλος Επεξεργασίας Σκληρού Σίτου
production-hwEpr
Η Μονάδα Παραγωγής Ζυμαρικών
warehouse
Η Αποθήκη
windmill-eurimac

Ο Μύλος Επεξεργασίας Σκληρού Σίτου

Ο μύλος επεξεργασίας σκληρού σίτου εξασφαλίζει ελεγχόμενη παραγωγή υψηλής ποιότητας σιμιγδαλιού 240 τόνων την ημέρα. Ο μύλος υποστηρίζεται από σιλό συνολικής αποθηκευτικής δυναμικότητας 40,000 τόνων σκληρού σίτου.

 
 • Φορτηγά φορτωμένα με σπόρους σκληρού σίτου ζυγίζονται κατά την άφιξη τους.
 • Λαμβάνεται δείγμα από επιλεγμένα σημεία του φορτιού και αναλύεται επί τόπου.
 • Αν ικανοποιηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, εγκρίνεται η άδεια εκφόρτωσης. Αν όχι, το φορτίο απορρίπτεται.
 • Οι σπόροι σκληρού σίτου εκφορτώνονται στη δεξαμενή του μύλου επεξεργασίας σκληρού σίτου και μεταφέρονται στο συγκρότημα του.
 • Μέσα στο συγκρότημα, με τη βοήθεια ενός μαγνήτη (συγκρατεί μεταλλικά ρινίσματα), ενός διαχωριστή (κοσκινίζει άχυρα, πέτρες και μεταλλικά αντικείμενα) και ενός αναρροφητή (απομακρύνει άγανα και σκόνη), οι προσμείξεις μειώνονται.
 • Οι σπόροι σκληρού σίτου μεταφέρονται και αποθηκεύονται στα σιλό αποθήκευσης σκληρού σίτου κάτω από επαρκείς συνθήκες εξαερισμού.
 • Οι σπόροι σκληρού σίτου μεταφέρονται στο συγκρότημα του μύλου επεξεργασίας σκληρού σίτου.
 • Μέσα στο συγκρότημα, εκτός από τη βοήθεια των προαναφερθεισών μηχανήματων, πετροδιαλογείς (απομακρύνουν τις υπόλοιπες πέτρες, οπτικοί διαλογείς (απομακρύνουν σπόρους άλλων δημητριακών) και κυλινδρικοί διαλογείς (απομακρύνουν σπασμένους σπόρους σκληρού σίτου, εξαλείφουν τις υπόλοιπες προσμείξεις.
 • Οι σπόροι σκληρού σίτου μεταφέρονται στους διαβροχείς όπου ενυδατώνονται με ανάλογο ποσό νερού έτσι ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για αποφλοίωση.
 • Οι ενυδατωμένοι σπόροι σκληρού σίτου μεταφέρονται στους αποφλοιωτές όπου αφαιρούνται οι εξωτερικές στρώσεις τους. Οι συγκεκριμένες στρώσεις που αποτελούν το πίτυρο της διαδικασίας αποφλοίωσης γίνονται προϊόν για ζωοτροφή καθώς είναι ακατάλληλες για ανθρώπινη κατανάλωση.
 • Οι αποφλοιωμένοι σπόροι σκληρού σίτου ζυγίζονται πριν την άλεση και μεταφέρονται στις κυλινδρομηχανές.
 • Οι κυλινδρομηχανές θρυμματίζουν τους αποφλοιωμένους σπόρους σκληρού σίτου, δημιουργώντας πολυάριθμους κόκκους διαφορετικών μεγεθών.
 • Οι κόκκοι μεταφέρονται σε κόσκινα plansifter και σιμιγδαλήστρες όπου βάσει του μεγέθους τους, ταξινομούνται και μεταφέρονται στις αντίστοιχες κυλινδρομηχανές.
 • Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι όλοι οι κόκκοι να αποκτήσουν κατάλληλο μέγεθος για παραγωγή ζυμαρικών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, παράγονται σιμιγδάλι και πίτυρο διαδικασίας άλεσης (χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζυμαρικών ολικής άλεσης).
 • Το σιμιγδάλι και το πίτυρο διαδικασίας άλεσης ζυγίζονται ξεχωριστά και μεταφέρονται στα αντίστοιχα σιλό αποθήκευσης προϊόντων άλεσης, όπου και αποθηκεύονται.
 • Από τα σιλό, μεταφέρονται στην πρέσα.

What are you looking for?