ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

biomass-FVrJP-eurimac
Το Συγκρότημα Λέβητα Καύσης Ορυζοφλοιού
windmill-eurimac
Ο Μύλος Επεξεργασίας Σκληρού Σίτου
production-hwEpr
Η Μονάδα Παραγωγής Ζυμαρικών
warehouse
Η Αποθήκη
biomass-FVrJP-eurimac

Το Συγκρότημα Λέβητα Καύσης Ορυζοφλοιού

To συγκρότημα λέβητα καύσης ορυζοφλοιού έχει δυναμικότητα 11MW και λειτουργεί με την καύση ορυζοφλοιού. Η καύση παράγει υπέρθερμο νερό στους 150°C για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και τεφρά, 1000 τόνοι της οποίας εξάγονται σε εταιρείες παραγωγής χάλυβα ετησίως.

  • Ο ορυζοφλοιός εκφορτώνεται μέσα στο δεξαμενή του συγκροτήματος και οδηγείται στο λέβητα μέσω αλυσομεταφορέων και αναβατόριων.
  • Η καύση του ορυζοφλοιού θερμαίνει το νερό στους 150°C σε συνθήκες υποπίεσης 7 bar. Το υπέρθερμο νερό επιστρέφει στους 140°C.
  •  Εκτελείται από μονάδα φίλτρου φιλτράρισμα όλων των καυσαερίων πριν την εκπομπή τους στην ατμόσφαιρα.
  • Η τέφρα συλλέγεται, συσκευάζεται και παλετοποιείται.

What are you looking for?