ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

biomass-FVrJP-eurimac
Το Συγκρότημα Λέβητα Καύσης Ορυζοφλοιού
windmill-eurimac
Ο Μύλος Επεξεργασίας Σκληρού Σίτου
production-hwEpr
Η Μονάδα Παραγωγής Ζυμαρικών
warehouse
Η Αποθήκη
warehouse

Η Αποθήκη

Η αποθήκη έχει δυναμικότητα 10,000 παλετοθέσεων. Τα αποθηκευμένα προϊόντα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά με τη μέθοδο FIFO (First-In-First-Out).

  • Οι παλέτες αποθηκεύονται σε διάφορες παλετοθέσεις με ανυψωτικά περονοφόρα VNA.
  • Οι παλέτες σαρώνονται με προσωπικούς ψηφιακούς οδηγούς (συσκευές PDA) σύμφωνα με τη μέθοδο FIFO (First-In-First-Out).
  • Οι παλέτες παρακολουθούνται ηλεκτρονικά σε βάση 24ωρου.

What are you looking for?