Ζυμαρικά Al Bronzo

Spaghetti No 6 Al Bronzo
pasta-01

8-10 min

Κωδικός Προϊόντος: 506

Πάχος Γραμμών: –
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,7 mm
Αριθμός Γραμμών: –

8-10 min

Linguine Al Bronzo
pasta-02

9-11 min

Κωδικός Προϊόντος: 510

Πάχος Γραμμών: 1,3 mm
Μήκος: 37 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

9-11 min

Penne Rigate Al Bronzo
pasta-03

10-12 min

Κωδικός Προϊόντος: 518

Πάχος Γραμμών: 1,3 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών: 16

10-12 min

Casarecce Al Bronzo
pasta-04

10-12 min

Κωδικός Προϊόντος: 556

Πάχος Γραμμών: 1,3 mm
Μήκος: 37 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

10-12 min

What are you looking for?