Κώδικα Δεοντολογίας Euricom

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurimac ΑΕ συνεδρίασε στις 29/11/2023 κι αποφάσισε την υιοθέτηση και εφαρμογή του κατωτέρω Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζεται από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου Euricom. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε αναφορά ή ερώτηση σε σχέση με το περιεχόμενο ή/ και την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας δύναται να λάβει χώρα από τους εργαζομένους της εταιρείας μας ή τους αντισυμβαλλόμενούς της και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@eurimac.gr. Για περαιτέρω ανάλυση και λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε τον πλήρη Κώδικα Δεοντολογίας στο επισυναπτόμενο PDF. Κάντε κλικ [εδώ] για να κατεβάσετε το αρχείο.