Κλασσικά ζυμαρικά

Ziti No 2
ziti-no2

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 101

Πάχος Γραμμών: 0,9 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,4 mm
Αριθμός Γραμμών: –

7-9 min

Bucatini No 5
pasta-06

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 103

Πάχος Γραμμών: 0,85 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 3,1 mm
Αριθμός Γραμμών: –

7-9 min

Spaghettoni
pasta-07

9-11 min

Κωδικός Προϊόντος: 105

Πάχος Γραμμών: –
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,75 mm
Αριθμός Γραμμών: –

9-11 min

Spaghetti No 6
pasta-07

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 106

Πάχος Γραμμών: –
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,65 mm
Αριθμός Γραμμών: –

7-9 min

Spaghettini No 10
pasta-09

5-7 min

Κωδικός Προϊόντος: 107

Πάχος Γραμμών: –
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,4 mm
Αριθμός Γραμμών: –

5-7 min

Linguine
pasta-10

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 110

Πάχος Γραμμών: 1,35 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 3,35 mm
Αριθμός Γραμμών: –

7-9 min

Fettuccine
pasta-11

8-10 min

Κωδικός Προϊόντος: 111

Πάχος Γραμμών: 1,25 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,15 mm
Αριθμός Γραμμών: –

8-10 min

Penne Rigate
pasta-12

9-11 min

Κωδικός Προϊόντος: 118

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών: 16

9-11 min

Penne Lisce
pasta-13

9-11 min

Κωδικός Προϊόντος: 119

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών: –

9-11 min

Tortiglioni
pasta-14

8-10 min

Κωδικός Προϊόντος: 128

Πάχος Γραμμών: 0,9 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,4 mm
Αριθμός Γραμμών: –

8-10 min

Ditali Lisci
pasta-15

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 135

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 12 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 8 mm
Αριθμός Γραμμών: –

7-9 min

Cannolicchi Lisci
pasta-16

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 145

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 28 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 8 mm
Αριθμός Γραμμών: –

7-9 min

Maccheroni Lisci
pasta-17

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 147

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 5,4 mm
Αριθμός Γραμμών: –

7-9 min

Fusilli
pasta-18

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 150

Πάχος Γραμμών: 1,07 mm
Μήκος: 28 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 8,3 mm
Αριθμός Γραμμών: –

7-9 min

Spirali
pasta-19

9-11 min

Κωδικός Προϊόντος: 151

Πάχος Γραμμών: 1,1 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 9,8 mm
Αριθμός Γραμμών: –

9-10 min

Gramigna
graminga

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 160

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 15 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,5 mm
Αριθμός Γραμμών: –

7-9 min

Coquilettes
Coquilettes

6-8 min

Κωδικός Προϊόντος: 161

Πάχος Γραμμών: 1 mm
Μήκος: 11 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 3,3 mm
Αριθμός Γραμμών: –

6-8 min

Chifferi Rigati
chifferi-rigati

8-10 min

Κωδικός Προϊόντος: 162

Πάχος Γραμμών: 1,2mm
Μήκος: 22 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 8 mm
Αριθμός Γραμμών: 16

8-10 min

Elbow Rigate
elbow

6-8 min

Κωδικός Προϊόντος: 163

Πάχος Γραμμών: 1,1 mm
Μήκος: 14 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 5,3 mm
Αριθμός Γραμμών: 12

6-8 min

Conchiglie
Conchiglie

8-10 min

Κωδικός Προϊόντος: 165

Πάχος Γραμμών: 1,4 mm
Μήκος: 26 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: 13

6-8 min

Conchigliette
conchigliette

7-9 min

Κωδικός Προϊόντος: 166

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 11 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: 8

7-9 min

Pipe Rigate
Pipe Rigate

9-11 min

Κωδικός Προϊόντος: 167

Πάχος Γραμμών: 1,2 mm
Μήκος: 22 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: 30

9-11 min

Tempestine
Tempestine

5-7 min

Κωδικός Προϊόντος: 181

Πάχος Γραμμών: 1,5 mm
Μήκος: –
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

5-7 min

Stelle
Stelle

5-7 min

Κωδικός Προϊόντος: 183

Πάχος Γραμμών: 1,4 mm
Μήκος: –
Πλάτος ή Διάμετρος: 6 mm
Αριθμός Γραμμών: –

5-7 min

Orzo
Orzo

10-12 min

Κωδικός Προϊόντος: 185

Πάχος Γραμμών: 2,05 mm
Μήκος: 11 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

5-7 min

Orzo Medio
orzo-medio

8-10 min

Κωδικός Προϊόντος: 186

Πάχος Γραμμών: 1,95 mm
Μήκος: 9 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

8-10 min

Nouilles
Nouilles

5-7 min

Κωδικός Προϊόντος: 189

Πάχος Γραμμών: 1 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

5-7 min

Cut Vermicelli
Cut Vermicelli

3-5 min

Κωδικός Προϊόντος: 192

Πάχος Γραμμών: 0,9 mm
Μήκος: 15 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

3-5 min

What are you looking for?