Ζυμαρικά γρήγορου βρασμού

Spaghetti Express 2’
pasta

2 min

Κωδικός Προϊόντος: 305

Πάχος Γραμμών: –
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,8 mm
Αριθμός Γραμμών: –

2 min

Spaghetti Express 4’
pasta-34

4 min

Κωδικός Προϊόντος: 306

Πάχος Γραμμών: –

Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,6 mm
Αριθμός Γραμμών: –

4 min

Maccheroni Express 3’
pasta-36

3 min

Κωδικός Προϊόντος: 346

Πάχος Γραμμών: 0,8 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,4 mm
Αριθμός Γραμμών: –

3 min

Cellentani Express 4’
Cellentani

4 min

Κωδικός Προϊόντος: 348

Πάχος Γραμμών: 0,8 
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 6,3 mm
Αριθμός Γραμμών: 10

4 min

What are you looking for?