Τετράγωνα ζυμαρικά

Spaghetti No 6 Quadrati
Spaghetti No 6 Quadrati

9-11 min

Κωδικός Προϊόντος: 406

Πάχος Γραμμών: –
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,65 mm
Αριθμός Γραμμών: –

9-11 min

Penne Rigate Quadrate
pasta-45

11-13 min

Κωδικός Προϊόντος: 418

Πάχος Γραμμών: 1,25 mm
Μήκος: 47 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: 20

11-13 min

What are you looking for?