Ζυμαρικά Ολικής Άλεσης

Spaghetti No 6 Integrali
pasta-46

8-10 min

Κωδικός Προϊόντος: 606

Πάχος Γραμμών: 1,65 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

8-10 min

Spaghettini No 10 Integrali
pasta-47

6-8 min

Κωδικός Προϊόντος: 607

Πάχος Γραμμών: 1,4 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: –

6-8 min

Penne Rigate Integrali
518-penne-rigate-intergrali-diagonal

10-12 min

Κωδικός Προϊόντος: 618

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών: 16

10-12 min

Spirali Integrali
pasta-48

10-12 min

Κωδικός Προϊόντος: 651

Πάχος Γραμμών: 1,1 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 9,8 mm
Αριθμός Spirals: 3
Αριθμός Γραμμών: –

10-12 min

Pasta Type: Short Cut
pasta-49

8-10 min

Κωδικός Προϊόντος: 658

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: –
Αριθμός Γραμμών: 24

10-12 min

What are you looking for?